โปรโมชั่น มิตซูบิชิ ทุกรุ่น – Mitsubishi Motors Thailand

โปรโมชั่น มิตซูบิชิ ทุกรุ่น – Mitsubishi Motors Thailand

โปรโมชั่น มิตซูบิชิ

 

ข้อเสนอสุดพิเศษ สำหรับมิตซูบิชิ ทุกรุ่น

Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้เลย

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

รับสิทธิ์ ลุ้นรางวัลทุกเดือน ดังต่อไปนี้

– รางวัลที่ 1 ลุ้นผ่อนให้ 400,000 บาท เดือนละ 10 รางวัล รวม 30 รางวัล หรือ

– รางวัลที่ 2 ลุ้นผ่อนให้ 100,000 บาท เดือนละ 10 รางวัล รวม 30 รางวัล

รวมทั้งสิ้น 60 รางวัล มูลค่า 15 ล้านบาท

กำหนดการ:

ครั้งที่ ระยะเวลาเก็บข้อมูล วันจับรางวัล
เวลา 10.00 น.
วันประกาศรายชื่อ
1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 9 มีนาคม 2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562
2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 วันที่ 22 เมษายน 2562
3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 30 เมษายน 2562 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

 

ลุ้นรับของรางวัล ภายในกิจกรรม “Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้เลย” รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 15,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

• รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 400,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 4,000,000 บาท

• รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะรถคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 100,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

• ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2562

• รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 400,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 4,000,000 บาท

• รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะรถคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 100,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

• ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนเมษายน 2562

• รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 400,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 4,000,000 บาท

• รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะรถคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 100,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

ที่มา https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/promotion/all-model/All-Model